Добро пожаловать в Справочник азербайджанского автомобилиста!
Мы пишем о ваших правах, обязанностях и вашей безопасности за рулём. Здесь Вы можете посмотреть список всех страниц справочника.

Оплата штрафа за нарушение ПДД

Материал из Справочник азербайджанского автомобилиста

Share/Save/Bookmark
Версия от 12:42, 7 июля 2015; Captain Slow (Обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Статья нуждается в доработке.

Это незаконченная статья. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. Просим все пожелания, дополнения и замечания отправлять по электронной почте. В теме письма не забудьте указать наименование статьи по которой вы делаете дополнение (замечание, пожелание).

Содержание

Инструкция как оплатить штраф (в случае когда вы не оспариваете решение ГАИ)

Автор: DEK

Итак, вы нарушили, отказались оплачивать штраф на месте (либо ваше нарушение не предусматривает оплаты на месте) и в отношении вас составлен протокол.

Сколько платить?

Сумма штрафа определяется инспектором на месте и вносится в протокол. Копия протокола должна быть выдана водителю в любом случае сразу же. Вы можете оплатить сразу на месте посредством кредитной карты и терминала оплаты, установленного в автомобиле сотрудников полиции, либо в банке или через систему apus.az спустя несколько дней, после того, как сумма из протокола будет введена в систему.

Стоимость эвакуации - 20 манатов

Стоимость за сутки на штрафстоянке - 0,3 маната (30 копеек)

Источник TARİF ŞURASININ QƏRARI

На какой счет оплатить штраф?

Читаем статью 451 КоАП

Maddə 451. İnzibati cərimənin edilməsi haqqında qərarın icrası
451.3. ...inzibati cərimə inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən banka və ya səlahiyyətli kredit təşkilatına ödənilir və ya köçürülür. Bank və ya səlahiyyətli kredit təşkilatı barədə müvafiq məlumat inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparan səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xətanı törətmiş şəxsə verilir.


Как видим из текста КоАПа, DYP обязан дать нам реквизиты уполномоченного банка. Поэтому, без лишней нервотрёпки, в случае если вы согласны с предьявленным правонарушением, идете в орган DYP попросите дать "Решение по Протоколу", где указана сумма штрафа.

Далее по согласно указанной статьи просим предоставить информацию о банке или уполномоченном кредитном органе, оплачиваем указанную сумму в казначейство, получаем квиток и смело направляемся в DYP за ВУ (водительским удостоверением). Никаких просьб и унижений "Ay, mən ölüm", "Ay, sən öl"; с высоко поднятой головой и чуством выполненного гражданского долга.

Оплата штрафа на месте

Вы можете оплатить штраф на месте при помощи пластиковой карты и POS-терминала, установленного в машине ДЙП. Система работает ненадежно и после оплаты штрафа вы можете обнаружить, что у вас есть штраф на сайте МВД. Внимательно смотрите при оплате на месте, на чье имя производится оплата. Бывали случаи, когда гаишники подсовывали POS-терминал, оплачивая через который, сумма уходила не в госказну, а в какое-нибудь кафе.


Нужно отсканировать протокол, чек об оплате, который вам выдали работники ДЙП, и отправить это все на адреса info@dyp.gov.az с копией на адрес info@mia.gov.az . Текст обращения приведен ниже.

Иногда работники ГАИ не понимают с первого раза сути того, что им прислали и приходится отправлять письмо повторно. В любом случае это легче, эффективнее и быстрее, чем ехать в ГАИ и обивать там порогиSalam, Mən 01-04-2013 tarixində 151-2.3 maddəsi ilə cərimə olunmuşam və yerində kredit kartı vasitəsi ilə cəriməni ödəmişəm. Amma sizin sisteminizdə (mia.gov.az) bu cərimə ödənilməmiş kimi göstərilir. Xahiş edirəm bu məktuba əlavə olunmuş sənədlərə əsaslanaraq problemi aradan qaldırasınız. Əvvəlcədən minnətdaram. Sürücülük vəsiqəsinin nömrəsi: AB123456


Hörmətli Baş DYP İdarəsinin nümayəndəsi,

Nəzərinizə çatdırıram ki, 12 Aprel 2013 il tarixində məktub şəklində sizə göndərdiyim müraciətimə cavab aldım, lakin aşağıda müzakirə edilən problem həll olunmayıb, çünki www.mia.gov.az saytında cərimə hələ də ödənilməmiş kimi göstərilir. Bununla bağlı, məktubunuza əlavə olunmuş faylda tələb etdiyiniz inzibati xəta haqqında protokolun və məbləğinin ödənilməsi barədə qəbzin surətini yenidən sizə təqdim edirəm.Более того, был случай, когда при оплате штрафа сумма с прибора снималась несколько раз. Поэтому по возможности старайтесь оплачивать не через POS-терминал, а через банк, имея на руках копию протокола.

Вам звонят по поводу радара и просят вас прийти к ним в отделение

Вы не обязаны бежать к ним по первому звонку. Закон обязывает их оформить все на бумаге и передать вам официально (на дороге, по почте). Поэтому вы можете просто потребовать представиться того, кто к вам звонит, зачитать ему нижеследующее из Кодекса об Административных Правонарушениях, и попросить больше не звонить вам на телефон, а оформить все как положено и послать документы вам официально, так как в противном случае вы пожалуетесь на данного работника через онлайн обращение в МВД.

M a d d ə 410‐1. İnzibati xəta haqqında protokolun inzibati xəta törətmiş şəxsiniştirakı olmadan tərtib edilməsi

410‐1.1. Bu Məcəllənin 151.2, 151.3‐1, 151.3‐2, 151‐1.2, 151‐1.3, 151‐1.4, və 158‐1.3‐cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətalar avtomatik rejimdə işləyən foto və ya videoqeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edildikdə,inzibati xəta haqqında protokol həmin xətanı törətmiş şəxsin iştirakı olmadan “Elektronimza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyənedilmiş qaydada elektron sənəd formasında xətanın törədildiyi gün tərtib edilir vəelektron imza ilə təsdiqlənir.

...

410‐1.4. Bu Məcəllənin 410‐1.1‐ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətahaqqında protokolun kağız daşıyıcıda surəti və ona əlavə edilmiş materiallar nəqliyyatvasitəsinin istifadəçisinə xətanın törədildiyi vaxtdan 2 gün müddətində bu Məcəllənin370‐1‐ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verilir. Protokolun əlavə edildiyimüşayiət məktubunda şəxsə inzibati xəta haqqında işə baxılmanın yeri və vaxtı,həmçinin bu Məcəllənin 410‐1.6‐cı və 410‐1.7‐ci maddələri barədə məlumat verilir.Взыскать с вас штраф можно только в том случае, если нарушение было совершено не более 2-х месяцев назад

36.1. İnzibati tәnbeh inzibati xәtanın törәdildiyi gündәn әn geci iki ay keçәnәdәk verilә bilәr.Оповещение вас через телефон, смс, интернет и пр. возможно, но только как дополнительная мера и только после того, как вам выслали билдириш.

370-4.4. Bildiriş bu Məcəllənin 370-1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada göndərildikdən sonra inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçıları bildirişin məzmununun ötürülməsini təmin etməklə internet, telefon və ya digər rabitə vasitələri ilə də şəxsə əlavə məlumat verə bilərlər.

370-1.1. İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın iştirakçılarına bu Məcəllədə müəyyən edilmiş hallarda inzibati xətalar haqqında işlər üzrə sənədlər (qərarlar, qərardadlar, protokollar, bildirişlər) hakim və ya səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sifarişli poçt göndərişi ilə çatdırılır, yaxud səlahiyyətli vəzifəli şəxs tərəfindən şəxsən verilir. Sifarişli poçt göndərişi - göndərilmək üçün qəbul olunduğuna dair istifadəçiyə qəbz verilməsi, çatdırılarkən isə ünvan sahibinin müvafiq sənədi imzalaması tələb olunan poçt göndərişidir. Sənədin çatdırılmasını hakim məhkəmə işçisinə, səlahiyyətli orqan isə müvafiq orqanın əməkdaşına tapşıra bilər.Эвакуатор

Стоимость эвакуации составляет 20 манатов. Стоимость суток на штрафной стоянке составляется 30 копеек. TARİF ŞURASININ QƏRARIТаким образом, чтобы забрать автомобиль со штрафной стоянки, необходимо заплатить штраф за нарушение, стоимость эвакуации и стоимость за хранение. То есть, если Автомобиль увезли 2 дня назад за парковку под запрещающим знаком, то нужно оплатить 20 + 20 + 2 * 0.3 = 40.60 азн

Эту сумму можно оплатить на штрафстоянке. В отличие от оплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения на дороге, здесь допускается оплата наличными. İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ

407.1-1. Nəqliyyat vasitəsi dayanma və durma qaydalarının pozulduğuna görə, inzibati cərimənin müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə tətbiq edilən nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması barədə qərara əsasən Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mühafizə olunan duracağına gətirilibsə, nəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya inzibati xətanı törətmiş şəxs inzibati cəriməni (müvafiq olaraq hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla) və nəqliyyat vasitəsinin duracağa gətirilməsi və onun orada saxlanılması üçün haqqı həmin yerdə ödəyə bilər. Bu halda sürücüyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş nümunədə qəbz verilir və saxlanılmış nəqliyyat vasitəsi dərhal sahibinə qaytarılır.Если водитель находится рядом с транспортным средством (даже если автомобиль уже подняли на эвакуатор), его эвакуация не разрешается, он должен быть возвращен владельцу. Yol-patrul xidməti haqqında Təlimat

5.10. Bu təlimatın 5.8-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hallarda nəqliyyat vasitəsinin evakuatora yüklənməsi əməliyyatı başlandıqda, habelə nəqliyyat vasitəsi yükləndikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü həmin yerə yaxınlaşdıqda və nəqliyyat vasitəsinin qadağan olunmuş yerdən kənarlaşdıra bildikdə nəqliyyat vasitəsinin duracağa göndərilməsinə yol verilmir.İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ

407.1. Nəqliyyat vasitəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş dayanma və durma qaydalarının pozulduğu halda (əgər sürücü həmin nəqliyyat vasitəsinin yanında deyilsə), həmçinin bu Məcəllənin 406.1-ci maddəsində göstərilən hallarda nəqliyyat vasitələri müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mühafizə olunan duracağında saxlanılır.Проверка и оплата штрафа через apus.az

Apus01.JPG

Apus02.JPG

Apus03.JPG

Apus04.JPG

Apus05.JPG

Если вы оплатили штраф в банке, но в apus у вас по-прежнему долг, вы можете обратиться через интернет, чтобы ваш долг убрали из системы. Пример обращения через сайт МВД (заполните все необходимые поля) приведен ниже: Также можно отправить все отсканированные чеки и документы по электронной почте на адрес info@dyp.gov.az

Hörmətli cənab Nazir, Mən Əliyev Əli Əli oğlu, XX İyul 2011-ci il tarixində Dövlət Yol Polisi tərəfindən XX manat cərimələnmişəm və DYPXXXXXX nömrəli protokol almışam. XX İyul 2011-ci il tarixində XXXXX Bankın XXXXX filialinda bu cəriməni tam ödəmişəm (qəbz nömrə XX). Amma bugünə gədər Kütləvi Ödənişlər Üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sistemində (apus.az) mənim tərəfimdəm borc olaraq qöstərir və hadda XX manat artıb. Bununla, XXXXX Bankı və ya Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi Yol Hərəkəti Haqqında Qanunun 85-1.IX maddəsinin tələbini pozur: “İnzibati xəta törətmiş şəxs müvafiq məbləği banka ödədikdə, bu barədə ona bank tərəfindən qəbz verilir. Ödənişi qəbul edən bank cərimə bildirişinin nömrəsi əsasında müvafiq ödənişin edildiyi barədə 1 iş günü ərzində Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verir”. Mən XXXXX Bankın XXXXX filialına müraciyət etdim və bir daha təstiq aldim ödənişin keçirilməsi barədə. Bundan sonra Bakı şəhər Dövlət Yol Polisinə müraciət etdim protokol və odəniş qəbzini təqdim etdim. Yuxarda qeyd etdiyim kimi hec bir dəyişiklik baş verməyib və XX manat borc olaraq qalır. Sizdən xahiş edirəm, yuxarıda sadalananları nəzərə almağla yer alan qanun pozuntusunu aradan qaldırmaqda və mənim üzərimdən bu borcun silinməsi ücün araşdırmalarda köməklik edəsiniz. Hörmətlə, Əli Əliyev

Если при вводе номера водительского удостоверения выводится сообщение "XXXXXXXX nömrəli hesab üçün sistemdə hesab faktura yoxdur" это значит, что штрафа за данным водительским удостоверением нет, или штраф еще не ввели в систему.


Apusnopenalty.jpg

Максимальный штраф

Если вы забыли оплатить законно оформленный штраф вовремя, то спустя месяц ваш штраф начнет расти. За каждый просроченный день сверх месяца вы будете должны заплатить 1% от стоимости штрафа. Максимальный срок, за который вам могут предъявить набежавшие проценты, составляет 2 месяца.

451.7. Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə olan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 30 gün müddətində cəriməni qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan ödəməyən şəxsə onun ödənilmədiyi hər növbəti gün üçün cərimə məbləğinin 1 faizi miqdarında dəbbə pulu hesablanır. Dəbbə pulu bütün gecikdirilmiş müddətə, lakin 2 aydan çox olmamaq şərti ilə tətbiq edilir.Например, у вас был штраф в размере 20 azn. Прошло полгода. Вы должны оплатить 20 azn + 2 месяца * 30 дней * 1% = 20 + 12 = 32 azn. Другими словами, вы можете первоначальную сумму умножить на 1.6, это и будет ваш окончательный максимальный штраф, выше которого с вас не имеют права взыскать по закону.

Если вы затянули со штрафом, то спустя 2 месяца неуплаты автомобиль будет поставлен на штрафную стоянку. Спустя 3 месяца вы будете ограничены правом управлять любыми транспортными средствами (т.е. лишены прав). После оплаты штрафа, процентов, и суммы, положенной за нахождение на штраф. стоянке (30 копеек в сутки), вам должны сразу вернуть и автомобиль, и права.


Maddə 85-1. Yol hərəkəti qaydaları pozuntusunun aşkar edilməsi və məsuliyyətə cəlb etmə qaydası

XI. İnzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 2 ay müddətində cərimə qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan ödənilmədikdə, həmin qərarı qəbul etmiş məhkəmə və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanı inzibati xəta törətmiş şəxsin inzibati xətanı törədərkən idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması barədə qərar qəbul edir. Həmin qərar inzibati xəta törətmiş şəxsə bu maddənin yeddinci hissəsinə uyğun olaraq təqdim edilir. Həmin nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşı tərəfindən dayandırılır, şəxs nəqliyyat vasitəsinin idarə olunmasından kənarlaşdırılır və nəqliyyat vasitəsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mühafizə olunan duracağında saxlanılır. Cərimə, müvafiq dəbbə pulu, nəqliyyat vasitəsinin duracağa gətirilməsinə və onun orada saxlanılmasına görə haqq ödənildikdən dərhal sonra saxlanılmış nəqliyyat vasitəsi sahibinə qaytarılır.

XII. İnzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 3 ay müddətində cərimə qanunla müəyyən edilmiş əsaslar olmadan ödənilmədikdə, barəsində inzibati tənbeh tətbiq edilən şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılmasına dair qərar qəbul edilir və cərimənin ödənilməsini təmin etmək məqsədilə məcburi icraya yönəldilir. Cərimə və müvafiq olaraq hesablanmış dəbbə pulu ödənildikdə, nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması barədə qərara xitam verilir. Məcburi icraya yönəldilmiş inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar könüllü icra üçün qanunla müəyyən edilmiş vaxtda borclu tərəfindən üzrsüz səbəbdən icra edilmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş məcburi icra tədbirləri görülür.Как проверить количество штрафных баллов

Воспользоваться интернет-ресурсом http://mia.gov.az/?/az/driverlicense/

Напутствие

Прежде чем начинать разговор с лицами в погонах, лучше просить их представиться (они обязаны это сделать в соответствии с законом о полиции, статья 13.3), так будет легче потом, если будут сопротивляться. В самом DYP (ГАИ) денег не принимают. Только в банк.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты